ورود     ثبت نام
 
 
Skip Navigation Links
صفحه نخست
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
هنرمندانExpand  هنرمندان
درباره استانExpand درباره استان
فعالیت هاExpand فعالیت ها
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
درباره مركزExpand درباره مركز
توليداتExpand توليدات
نمایشگاه مجازیExpand نمایشگاه مجازی
 

شعر ....
لجُوج
لجُوج غـروب، داشت كمي بـا خـودش قـدم مـي­زد سپس نشـست در ايـن گوشـه از زمانـه­ي بـد نـشـستـه، درد، فـقـط درد را مـهــار كنـد بـه سـبـز بـودن ايـن پـارك افتـخـار كنـد
تعداد مشاهده : 825 -  چهارشنبه، 14 بهمن 1388  13:44:44

 

لجُوج

 

غـروب، داشت كمي بـا خـودش قـدم مـي­زد

سپس نشـست در ايـن گوشـه از زمانـه­ي بـد

 

نـشـستـه، درد، فـقـط درد را مـهــار كنـد

بـه سـبـز بـودن ايـن پـارك افتـخـار كنـد

 

كه بعـد بيست غـزل، طعم شهـر را بـچـشـد

هــواي آزادي در دلـش نـفــس بـكـشــد؛

 

صداي سـرگيجـه، بوسـه­هـاي زخـم و دُمَـل

صداي پــچ پــچِ  از سمـت صنـدلي بـغـل:

 

روانـيـه انـگـاري، لـجــوج و بـد دهـنــه

ميگن هميشـه زن و بچّـشو كتـك مـي­زنـه!،

 

لـجــوج سـربــاز افـتـخـاري جنـگ است

صـداي سـركـشـي از يـادگـاري جنگ است

 

كه بر عصاش نشسته است زخم و خون و جنـون

لجـوج  و بـد دهـن از پـارك مي­زنـد بيـرون

پـيـاده­رو كـه فقط روي درد مـي­چـرخـيـد

هــزار بـار سـرش دور مـرد مـي­چـرخـيـد:

 

(صـداي خـمپـاره، پشـت خـاكـريـز جنون

صداي زخـم بـرانكـاردهـاي خستـه­ي خون

 

ـ حاجي! قيـامتـه اين­جـا كمك بيـار، بـدو!)

و مـرد، هـي وسـط راه طـعنـه مـي­خـورد و

 

كنار جوي نشسته به شهـر خيـره شده است

و زخم و خون و جنون بر عصاش چيره شده است

 

به روشنـايي شب مثـل روز خيره شده است

هنوز خيره شده است و هنوز خيره شده است

 

به برج­هاي بلنـدي كـه داشـت شَـر مي­شد

بـه دست­هـاي خدايـي كـه دورتر مي­شـد

 

به بوق و دود و ترافي. . . ، ­كه شهر را پوشاند

بلنـد كـرد خـودش را به ايستگـاه رسـاند

­­­­­­­­­­­­

صداي سرفه­ي خونـي و خلـط­هـاي عبـوس

صـداي حنـجـره­ي تـلـخ از تـه اتـوبـوس

 

صـداي قـهـقـه­ي زهــردار در حـركـت:

اينو  نگا، پاهاشـو جـا گـذاشتـه اولِ خـط

 

صدا، صداي زميني است، گند و چرك­آلـود

صداي شهـري كـه واقعـاً عـوض شده بود

 

بـراش  قصـه­ي مسمـوم شهـر عـادت شد

نفس نفس ريـه­هـايش پـر از عفـونت شد.

محمد مبلغ­الاسلام ـ بابل

تولد: 1365 ـ دانشجوي دندان­پزشكيمحمد مبلغ­الاسلام
 
[ نام ]
   
[ ایمیل ]