ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه نخست
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
هنرمندانExpand  هنرمندان
درباره استانExpand درباره استان
فعالیت هاExpand فعالیت ها
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
درباره مركزExpand درباره مركز
توليداتExpand توليدات
نمایشگاه مجازیExpand نمایشگاه مجازی
 
 
 
تقويم
سه شنبه، 12 فروردين 1399 Label
     
 
زمان
سه شنبه، 12 فروردين 1399 Label
     
 
فیلم نامه داستانی کوتاه
فیلم نامه
فیلم نامه داستانی خوب بد زشت
فیلم نامه داستانی خوب بد زشت نویسنده : عزیز ا... محمد پور روز – خارجی – کوچه قدیمی رضا در حالی که کیف مدرسه به دوش دارد در کوچه راه می رود ، جلوی در خانه ای شاسی زنگ را می فشارد ، لحظه ای بعد جواد با کیف و دو عدد سیب در دست بیرون می آید ، یک عدد آن را به رضا می دهد در حالی که سیب را گاز می زنند به راه می افتند . ادامه – خیابان رضا و جواد در حرکتند ، رضا پس مانده سیب را داخل سطل آشغال کنار خیابان می اندازد و جواد به سوی سطل آشغال نشانه می رود ، ... سیب به لبه ی سطل آشغال می خورد و به زمین می افتد . رضا به سر جواد می زند .
متن کامل ...
فیلم نامه قرنطینه
فیلم نامه قرنطینه نوسینده : عزیزا... محمد پور عصر – خارجی – جاده ی اتوبانی ماشین ها در دو سوی اتوبان در آمد و شد ، پر سرعت و پر ترافیک . از دور ماشین پژوی 206 قرمز رنگی در حالی که چراغ راهنمایش چشمک می زند ، نزدیک می شود و کنار جاده ترمز می کند . صدای موسیقی فضا را پر کرده است . راننده زنی جوان است در کنارش مردی جوان نشسته است و در صندلی عقب پیر مرد . با توقف ماشین ، پیر مرد که عینک ته استکانی به چشم دارد ، گویی ترسیده است و خود را روی صندلی مچاله می کند . جوان مضطرب به زن نگاه می کند . زن عینک دودی را از چشم بر می دارد با اشاره ی چشم و صورت به جوان می فهماند که پیاده شود . جوان نگاهی به پیر مرد می اندازد و نگاه تمنایش را متوجه زن می کند .
متن کامل ...
فیلم نامه کوتاه داستانی : پهلوان
فیلم نامه کوتاه داستانی : پهلوان نویسنده : عزیز ا... محمد پور روز – خارجی – کوچه ی بن بست پیر زنی بر تراس منزلی ، نشسته ، در حال پاک کردن سبزی ، رادیویی در کنارش و صدای مجری رادیو که از جنگ سخن می راند ، همهمه ی بچه ها و صدای به زمین خوردن توپ چند نوجوان در حال بازی بسکتبال در دو تیم سه نفره و تلاش برای انداختن توپ در حلقه ای که به تیر برق چوبی نصب شده است . حرکات زیبای نوجوانی (رضا) در جمع شان ، دریبل و پرتاب توسط او که وارد حلقه می شود – تکرار دریبل زدن ها و گل زدن ها و تشویق بچه ها و لبخند پیر زن – صدای موزیک نظامی از رادیو پخش می شود ، پیر زن شاسی رادیو را می چرخاند و
متن کامل ...
     
 
جستجو
     
 
جستجو
     
حوزه هنری مازندران | نقشه سايت