ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه نخست
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
هنرمندانExpand  هنرمندان
درباره استانExpand درباره استان
فعالیت هاExpand فعالیت ها
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
درباره مركزExpand درباره مركز
توليداتExpand توليدات
نمایشگاه مجازیExpand نمایشگاه مجازی
 
 
 
وجه تسميه

وجه تسميه

عده اي از مورخان و نويسندگان ريشه واژه مازندران را از كلمه « ماز» به معني « دژ » مي دانند . در تاريخ آمده كه مردم به فرمان « مازياربن قارن » سردار معروف طبرستان براي جلوگيري از نفوذ اعراب در نقاط حساس اين منطقه به احداث دژ پرداختند و مازندران را به صورت ( ماز + اندران ) به معني « دژ در آن » مي شناختند. به گزارش « ابن اسفندريار» مازندران در اصل « موزاندرون » يعني « ولايت درون كوه موز» بوده است. حجازي كناري مي نويسد: بعيد نيست كه مازندران محل سكونت آريايي هاي مهارجر، نام خود را از خداي خود « ايندر » گرفته باشد در اين صورت مازندران از دو جزء « ماز» « ايندر» تشكيل مي شود. ماز به صورت هاي مز، مها، مهي، مزي، به معني بزرگ و « ايندر » نيز به صورت ( اندر = Indra ) نام خداي آنان بود. مجموع دو جزء « خداب بزرگ » و در تلفظ مازاندران يا مازندران « سرزمين خدايان » يا « سرزمين خدا » را افاده مي كند

     
 
جستجو...
     
حوزه هنری مازندران | نقشه سايت