ورود     ثبت نام
 
 
Skip Navigation Links
صفحه نخستExpand صفحه نخست
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
هنرمندانExpand  هنرمندان
درباره استانExpand درباره استان
فعالیت هاExpand فعالیت ها
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
درباره مركزExpand درباره مركز
توليداتExpand توليدات
نمایشگاه مجازیExpand نمایشگاه مجازی
 

تمام كتابداران ما را نمي توان اطلاع رسان قلمداد كرد
كتابداران كتاب رسان و كتابداران اطلاع رسان
كتابداران كتاب رسان و كتابداران اطلاع رسان تمام كتابداران ما را نمي توان اطلاع رسان قلمداد كرد چون كار آنها فقط كتاب رساني است . كتابداران را مي توان اطلاع رسان دانست كه در عصر جديد و با استفاده از فناوري اطلاعاتي و .....
تعداد مشاهده : 1184 -  چهارشنبه، 1 خرداد 1387  09:11:34

كتابداران كتاب رسان و كتابداران اطلاع رسان

 

تمام كتابداران ما را نمي توان اطلاع رسان قلمداد كرد چون كار آنها فقط كتاب رساني است . كتابداران را مي توان اطلاع رسان دانست كه در عصر جديد و با استفاده از فناوري اطلاعاتي و شبكه هاي اطلاعاتي نه تنها كتاب رساني مي كنند ، كار اطلاع را نيز انجام مي دهند .

اطلاع رساني به قول دكتر عباس حري * اصطلاحي جديد با مفهومي كهن است يعني اين كه ؛ غار نبشته نوعي اطلاع رساني بوده و تا قبل از اين كه محملي جهت انتقال اطلاعات بوجود نيامده بود اطلاع رساني انجام مي شد ولي كتاب رساني از وقتي پا به عرصه وجود گذاشت كه معلم هاي اطلاعاتي بوجود آمدند و يا شكل اوليه كتاب هاي امروزي براي انتقال اطلاعات ايجاد شد .

تا قرن نوزدهم كتابداران درگير كتاب رساني بودند تا اطلاع رساني ، چرا كه منابع اطلاعاتي بسيار محدودي وجود داشت و گستردگي علوم نيز آنقدر زياد نبود .

ولي در اواخر قرن نوزدهم همراه با تنوع منابع اطلاعاتي و گسترش شبكه هاي اطلاع رساني ، و افزايش انتشارات و پديده انفجار اطلاعات ، دسترسي به اطلاعات بجاي دسترسي به منابع اطلاعاتي اهميت داده نمي شد بلكه به مفاهيم و اطلاعات موجود در آن به هر شكلي ( به صورت چكيده و نمايه و .... كه قابل دسترس بود بيشتر توجه نشان داده مي شد ) .

كتابداران ما بايد در عصر حاضر هم كتاب رسان خوب و هم اطلاع رسان موفق باشند تا بتوانند هپاي متخصصان اطلاع رسان به ارائه خدمات در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني بپردازند .

هيچ اطلاع رسان را نمي توان كتاب رسان تلقي كرد ولي كتابدار را مي توان اطلاع رسان خطاب نمود .

 

 

آبادي ، بهمن ، تاريخچه فلسفه علم و اطلاع رساني  ، تهران ، 1381كتابخانه تخصصي حوزه هنري مازندران
 
 
 
[ نام ]
   
[ ایمیل ]